Kthehu pas
14.11.2019

PUNËTORI / WORKSHOP

UDHËZUESI PËR MIRËADMINISTRIM TË – AKTIVITETEVE MINERARE DHE MJEDISORE
________________________________________
Milloshevë (Obiliq): 15 Nëntor 2019
Vendi: Hotel Amazona
Koha: 10:00-12:00

Moderator: Ramiz Krasniqi – Drejtor ekzekutiv / KPMM

                                                                                            AGJENDA

Regjistrimi 10:00 – 10:25
Fjalë rasti: Avdi Konjuhi – Anëtar i Bordit / KPMM (10:25-10:35 )
Fjalë rasti: Fadil Gashi- Drejtor i Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Rënda – Policia e Kosovës (10:35 – 10:50)
Fjalë rasti: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ( 10:50 – 11:05 )
Fjalë rasti: Agjencia e Pyjeve të Kosovës (11:05 – 11:20)
Fjalë rasti: Asociacioni i Komunave të Kosovës (11:20 – 11:35 )
Prezantim: Jahir Gashi- Inspektor i Minierave (11:35 – 11:50)
Fjala mbyllëse (11:50 – 12:05)
Pyetje ( 12:05 – 12:35 )
Dreka (12:35 – 14:00)