Kthehu pas
16.11.2021

Takimi i KPMM-së me përfaqësuesit e UMIB dhe konsulentin Mario E. Rossi

Prishtinë – 15 nëntor 2021

Takimi i KPMM-së me përfaqësuesit e UMIB dhe konsulentin Mario E. Rossi

Zyrtarët e KPMM-së, drejtori z. Ramiz Krasniqi, kryesuesja e departamentit ligjor, znj. Selvete Grajqevci –Pllana, si dhe menaxherja e bazës së të dhënave të GIS-it, znj. Besa Zeqiri, kanë pritur të premten më datë 12 nëntor 2021, në sallën e takimit të KPMM-së, përfaqësuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”  (UMIB) dhe konsulentin Mario E. Rossi, nga “Fullbright specialist” për programe hulumtuese në fushën e sektorit minerar.

Ne kuadër të programit “Fullbright specialist” në UMIB, po qëndron konsulenti Mario E. Rossi i cili po mbështet Fakultetin e Gjeoshkencave në rifreskimin e programeve dhe përpilimin e programeve hulumtuese, e që në vete ka dimension gjithëpërfshirës të sektorit minerar.

Me ketë rast, konsulenti ne fjalë i shoqëruar nga z. Naser  Peci – Dekan ne UMIB dhe z. Kemajl Zeqiri- shef i Departamentit te Xehetarisë në UMIB, kanë vizituar edhe KPMM-në me datën 12 nëntor 2021.

Qellmi i  vizitës se tij  nder te tjera ka qenë:

  • Gjendja Aktuale e shfrytëzimit e industrisë minerare;
  • Resurset minerale te Kosovës – rezervat dhe potenciali minerar;
  • Procedurat e licencimit te aktiviteteve minerale;
  • Ndërlidhja institucionale minerare;
  • Mundësia e investimeve në sektorin minerar etj.

Konsulenti ne fjalë është njoftuar në hollësi nga Drejtori i KPMM-së për mënyrën e funksionimit, të arritura dhe sfidat e KPMM-së, dhe për çdo interesim të tij, në lidhje me numrin e ndërmarrjeve të licencuara, format e  aplikacioneve, mundësin e investimeve në sektorin minerar në Republikën e Kosovës,  legjislacionin minerar dhe bashkëpunimit e institucionit tonë, me institucionet tjera minerare të Republikës së Kosovës etj.

Takimi i KPMM-së me përfaqësuesit e UMIB dhe konsulentin Mario E. Rossi

Zyrtarët e KPMM-së, drejtori z. Ramiz Krasniqi, kryesuesja e departamentit ligjor, znj. Selvete Grajqevci –Pllana, si dhe menaxherja e bazës së të dhënave të GIS-it, znj. Besa Zeqiri, kanë pritur të premten më datë 12 nëntor 2021, në sallën e takimit të KPMM-së, përfaqësuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”  (UMIB) dhe konsulentin Mario E. Rossi, nga “Fullbright specialist” për programe hulumtuese në fushën e sektorit minerar.

Ne kuadër të programit “Fullbright specialist” në UMIB, po qëndron konsulenti Mario E. Rossi i cili po mbështet Fakultetin e Gjeoshkencave në rifreskimin e programeve dhe përpilimin e programeve hulumtuese, e që në vete ka dimension gjithëpërfshirës të sektorit minerar.

Me ketë rast, konsulenti ne fjalë i shoqëruar nga z. Naser  Peci – Dekan ne UMIB dhe z. Kemajl Zeqiri- shef i Departamentit te Xehetarisë në UMIB, kanë vizituar edhe KPMM-në me datën 12 nëntor 2021.

Qellmi i  vizitës se tij  nder te tjera ka qenë:

  • Gjendja Aktuale e shfrytëzimit e industrisë minerare;
  • Resurset minerale te Kosovës – rezervat dhe potenciali minerar;
  • Procedurat e licencimit te aktiviteteve minerale;
  • Ndërlidhja institucionale minerare;
  • Mundësia e investimeve në sektorin minerar etj.

Konsulenti ne fjalë është njoftuar në hollësi nga Drejtori i KPMM-së për mënyrën e funksionimit, të arritura dhe sfidat e KPMM-së, dhe për çdo interesim të tij, në lidhje me numrin e ndërmarrjeve të licencuara, format e  aplikacioneve, mundësin e investimeve në sektorin minerar në Republikën e Kosovës,  legjislacionin minerar dhe bashkëpunimit e institucionit tonë, me institucionet tjera minerare të Republikës së Kosovës etj.