Kthehu pas
16.03.2020

Vendim lidhur me gjendjen e jashtëzakonshme dt. 16.03.2020

Prishtinë, 16.03.2020

                                                                                                                     Ref. 005/2020

Duke u mbështetur në nenin 59 paragrafi 1 dhe nenin 62 të Ligjit për Miniera dhe Minerale si dhe vendimin nr. 01/09 dt. 13.03.2020 dhe vendimin nr.01/11 dt. 15.03.2020, Bordi i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale merr këtë:

VENDIM

  1. Krijohet shtabi emergjent i KPMM-së i përbërë nga Bordi i KPMM-së, Drejtori i KPMM-së, Kryeinspektori i KPMM-së.
  2. Pezullohet puna me palë deri në deri në vendimin e ri të Qeverisë së Republikës së Kosovës, KPMM nuk do të ofroj dhe pranoj asnjë shërbim përveç atyre emergjente.
  3. Shtyhet shqyrtimi i aplikacioneve, kërkesave dhe ankesave deri sa të nxjerrët një vendim i ri nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
  4. Shtyhet pagesa e obligimeve financiare të ndërmarrjeve në KPMM duke përfshirë këtu edhe interesit për vonesën.
  5. KPMM do të ofroj mbështetje të vazhdushme për Korporaten Energjetike të Kosovës me qëllim të furnizimit stabil dhe të qëndrushëm me energji elektrike.
  6. KPMM duhet ti njoftoj të gjitha Bankat dhe Kompanitë e Sigurimeve për ndaljen e garancionet dhe policat të cilave ju kalon afati gjatë kësaj kohe.
  7. Obligohen Drejtori dhe Kryeinspektori i KPMM-së të caktojnë stafin emergjent.
  8. Drejtori dhe Kryeinspektori janë të obliguar organizojnë dhe koordinojnë punën me të gjithë stafin nëpërmjet postës elektronike (e-mail).
  9. Lejohet shfrytëzimi i veturave zyrtare nga anëtarët e shtabit dhe stafit emergjent për nevoja emergjente.

________________

Ramiz Krasniqi

Drejtor

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Kliko ketu per vendimin: Vendim