Иди назад
04.06.2020

Komunikacija u vezi sa smrtnom nesrecom u Rudniku Artana

Artana, 02.06.2020

Trepća A.D.

Kišnica-Artana flotacijska poslovna jedinica

Rudnik Artana
Izražavajuci saučešće Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale porodicama rudarskog Inženjera Haki Arifi i Rudara Idriz Gërbeshi i svim rudarima Artane, Trepče i celog društva, sa velikim bolom saopštavamo široku javnost u vezi sa ovom nesrećom.
Kobna nesreća u rudniku Artana dogodila se oko 10:25h. Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale je obaveštena od strane Direktora poslovne jedinice Rudnika sa flotacijom Kišnica-Artana kroz telefonsku liniju u 10:34h.
Glavni Inspektor Rudnika NKRM-le odmah je obavestio sve organe bezbednosti u zemlji i Odlenje za Civilne Vanredne Situacije. Ekipa iz inspektorata NKRM-le odmah je otišao na lice mesta.
Pošto je Odbor NKRM-le imao isti dan da brani izveštaj o radu za 2019. godine u Odboru za Ekonomski Razvoj Skupštine Kosova u 11:00h, predsednik odbora NKRM je o tome obavestio poslanike ovog Odbora Skupštine Republike Kosovo.
Predsednik Komisije g. Endrit Shala zatražio je od poslanika da odlože za drugi jedan mandat izveštavanje NKRM-le u Skupštini zbog ove situacije i ovaj predlog su podržali svi prisutni poslanici ove komisije.
Odmah nakon što je sastanak odložen, Odbor NKRM-le otišao je ka rudniku Artana.
Što se tiže nesreće, događaj se dogodio kao posledica urušavanja stijena u glavnom koridoru pod sprata 798-24 IV-tog horizonta rudnika Artana, odnosno u prostoru između koridora br.9 i dimnjaka rude br.2.
Do kolapsa došlo je s plafonskog dela mermernog krečnjaka, pomešanog sa rudom.
Rudarski inženjer Haki Arifi, rođen 1969. godne, i rudar kfalifikovani rudar Idriz Gërbeshi, rođen 1967. U blizini mesta udesa, bilo je nekoliko rudara, koji su, srećom, izbegli smrtnu nesreću. Nazalost, oba radnika su pogođena, a potom prekrivena urušenim stijenskim masama, usljed čega su izgubili život na mjestu događaja.
Nakon ovih informacija, u rudnik su stigli predstavnici Komisije ya Ekonomski Rayvoj Skupštine Kosova, Premijer, Ministri i poslanici Skupštine Kosova, kao i Odelenja za Civilne Vanredne Situacije Kosova, BSK, Policija, Tužilaštva, sudske medicine.
Spasilačka ekipa Artana bio je u pripravnosti, na pomoč su stigli spasilačka ekipa Stantrga, vatrogasna brigada iz KEK-a i vatrogasna brigada iz opštine Artana.
Nakon pregleda mesta nesreče, iz jedinice Forenzike i Rudarskog Inspektorata, 15:30h ušli su u rudnik, sredstva za spašavanje Artana, Stan Trga i ekipa BSK. Ove ekipe su, pod ograničenim radnim uslovima u rudniku, uspeli da deblokiraju i izvade tela žrtava ove nesreće oko 00:30h dana 03.06.2020, dakle iza ponoći predaju ih ekipama Sudske medicine UKCK.
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale osnovala je komisiju od Inspektorata za Rudnike, koja u narednim danima ima zadatak da izvrši uviđaj na licu mesta i sastavi detaljan izveštaj o uzrocima ove nesreće.
Zaključno, molimo se svi zajedno da se takve nesreće ne dešavaju u budučnosti.