Иди назад
19.02.2021

Sastanak NKRM-le ​​sa predstavnicima Komisije za Državnu Pomoć

Danas, 16.02.2021 u NKRM, po prvi put, je održan sastanak predstavnika Komisije za Državnu Pomoć i Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale.

U ime NKRM-le, učesnici sastanka bili su Avdi Konjuhi, v.d. Predsedavajućeg Odbora, Ramiz Krasniqi, direktor NKRM-le, Selvete Grajqevci – Pllana, šef Pravnog Odeljenja i predstavnici Komisije za Državnu Pomoć, Fortuna Haxhikadrija – šef Komisije, Asdren Osaj i Mehmet Krasniqi, članovi.

Predstavnici Komisije za Državnu Pomoć, zanimao je za način primene Zakona br. 07 / L-016 o ekonomskom oporavku – Covod-19 u rudarskom sektoru i preduzećima koja imaju koristi od ovog zakona.

Predstavnici NKRM-le ​​obavestili su da su prema ovom zakonu, od 1. januara do 31. maja sve kompanije koje poseduju Dozvolu za Eksploataciju rudarskih resursa oslobođene plaćanja minerarne rente.

Na sastanku je objašnjeno da, su licencirana preduzeća dužna da obavljaju eksploatacionu aktivnost u skladu sa uslovima Licence za Eksploataciju, da razvijaju područje Licence za Eksploataciju u skladu sa Rudarskim Programom, koji je dostavljen i prihvaćen od strane NKRM-le.

Takođe, je objašnjeno da su Inspektorat NKRM-le ​​i Odeljenja NKRM-le ​​dužni da sprovode odluku i nadgledaju sprovođenje rudarskih programa.

Sastanak je završen kao uspešan i dobro informativan za obe strane na sastanku.