Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4573
1 waitfor delay \\\\\\\’0:0:15\\\\\\\’ —
Vizitor

RGqr3Urz’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —