Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4609
1 waitfor delay ’0:0:15’ —
Vizitor

-1′ OR 3+602-602-1=0+0+0+1 —