Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4612
1 waitfor delay ’0:0:15’ —
Vizitor

jeUuXheS’); waitfor delay ‘0:0:15’ —