Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4615
1 waitfor delay ’0:0:15’ —
Vizitor

-5) OR 232=(SELECT 232 FROM PG_SLEEP(15))–