Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4626
1 waitfor delay \’0:0:15\’ —
Vizitor

4If1hOrO’; waitfor delay ‘0:0:15’ —