Përgjigjuni Te: Mr.

#4756
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

r1ikpEYv’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —