Përgjigjuni Te: Mr.

#4790
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

bZ0LdZsW’; waitfor delay ‘0:0:15’ —