Përgjigjuni Te: Mr.

#4820
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —