Përgjigjuni Te: Mr.

#4846
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

87Ly8FOT’); waitfor delay ‘0:0:15’ —