Përgjigjuni Te: Mr.

#4879
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

1 waitfor delay ‘0:0:15’ —