Përgjigjuni Te: Mr.

#4881
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

SjY5aDPm’); waitfor delay ‘0:0:15’ —