Përgjigjuni Te: Mr.

#4884
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 370=(SELECT 370 FROM PG_SLEEP(15))–