Përgjigjuni Te: Mr.

#4898
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 3+633-633-1=0+0+0+1