Përgjigjuni Te: Mr.

#4917
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 271=(SELECT 271 FROM PG_SLEEP(15))–