Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4938
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

1P6hOJ9X’) OR 910=(SELECT 910 FROM PG_SLEEP(15))–