Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4961
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

zfvpnUm3′ OR 687=(SELECT 687 FROM PG_SLEEP(15))–