Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4966
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 2+25-25-1=0+0+0+1 —