Përgjigjuni Te: Mr.

#4987
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

ePJPUhxF’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —