Përgjigjuni Te: Mr.

#4988
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 525=(SELECT 525 FROM PG_SLEEP(15))–