Përgjigjuni Te: Mr.

#4990
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 759=(SELECT 759 FROM PG_SLEEP(15))–