Përgjigjuni Te: Mr.

#5038
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 865=(SELECT 865 FROM PG_SLEEP(15))–