Përgjigjuni Te: Mr.

#5039
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

ux7Jt3Fm’ OR 513=(SELECT 513 FROM PG_SLEEP(15))–