Përgjigjuni Te: Mr.

#5040
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

DfH5VWeP’) OR 991=(SELECT 991 FROM PG_SLEEP(15))–