Përgjigjuni Te: Mr.

#5047
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

Dy2r5YBY’); waitfor delay ‘0:0:15’ —