Përgjigjuni Te: Mr.

#5060
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 2+519-519-1=0+0+0+1 —