Përgjigjuni Te: Mr.

#5070
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 286=(SELECT 286 FROM PG_SLEEP(15))–