Përgjigjuni Te: Mr.

#5071
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 459=(SELECT 459 FROM PG_SLEEP(15))–