Përgjigjuni Te: Mr.

#5079
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

YCGdkDw4′; waitfor delay ‘0:0:15’ —