Përgjigjuni Te: Mr.

#5082
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 650=(SELECT 650 FROM PG_SLEEP(15))–