Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#5096
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 285=(SELECT 285 FROM PG_SLEEP(15))–