Përgjigjuni Te: Mr.

#5115
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

Ljm02e7T’)) OR 409=(SELECT 409 FROM PG_SLEEP(15))–