Përgjigjuni Te: Mr.

#5122
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 348=(SELECT 348 FROM PG_SLEEP(15))–