Kthehu pas
01.02.2014

Udhëzim administrativ KPMM – Nr. 022014 për garancitë bankare dhe të gjitha rreziqet e sigurimet e përgjegjësusë së palëve të tjera