Иди назад

Fatmir Gerguri

Fatmir Gerguri

Fatmir Gerguri

Glavni Inspektor

 

 

C.V . Fatmir Gërguri
Curriculum Vitae
Lične informacije
Ime & prezime Fatmir Gërguri
Adresa Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale, Priština

Armend Daci br.1, 10000 Priština (Republika Kosova)

Telefon +381(38) 240 252 ext 707 Mobile +377 (0) 45 888 600
Faks +381(38) 245 844
E-mail(s) fatmir.gerguri@kosovo-mining.org

fatmirgerguri@gmail.com

Državljanstvo  Republika Kosova
Datum Rođenja 05/11/1967
Pol Muško
Iskustvo na poslu
Datum 1994-1999
Profesija ili pozicija koju drži Profesor u S. Š. T “Minatori”, Bardhi i Madh, Kosovo Polje
Glavne aktivnosti I odgovornosti   Nastavnik I Priprema Planprograma za tekuču godinu

 

Ime i adresa

poslodavaoca

Ejup Breznica,12060 Bardh i madh
Vrsta biznisa ili sektor Nastavnik
Datum 1999-2001
Zanimanje ili pozicija Odgovorni Inženjer -M.S.Bardh,Operativna priprema rudarstva

 

Glavne aktivnosti I odgovornosti Kompilator i kontrolor Operativnih Planova za rudarstvo.
Ime i adresa poslodavaoca Ismet Raça-Kosovo Polje
Vrsta biznisa ili sektor Inženjer rudnika
Datum 2001-2004
Zanimanje ili pozicija Odgovorni Inženjer u smeni-M.S. ,,Kosova”-Bardh

 

Glavne aktivnosti I odgovornosti Radno vođstvo u smeni u Proizvodnji Uglja u M.S. ,,Kosova”-Bardh
Ime i adresa poslodavca Ismet Raça-Kosovo Polje
Vrsta biznisa ili sektor Inženjer smene
Datum 2004-2006
Zanimanje ili položaj Koordinator proizvodnje Uglja –M.S.”Kosova”-Bardh

 

Glavne aktivnosti I odgovornost Koordinacija proizvodnje Uglja I aktivnosti koje se vezuju proizvodnjom Uglja.
Ime i adresa poslodavca Salih Ejupi-Priština
Vrsta biznisa ili sektor Inženjer rudarstva
Datum 2006-2015
Zanimanje ili pozicija koju poseduje Specialista za Rudarstvo –Projekat za prećiščavanje i rekultivaciju zemljišta (Šef sektora za rad opreme )

(Donacija Svetske Banke, kao projekat)

Glavne aktivnosti I odgovornosti Obnova odlagališta pepela I njenog pokrivanja sa pustinjama, I ponovno usaglašavnje I rekultiviranje spoljne pustine .
Ime i adresa poslodavca Salih Ejupi-Priština
Vrsta biznisa ili sektor Iženjer rudarstva
Datum 2015 —
Profesija ili pozicija koju drži Glavni Inspektor rudnika
Glavne aktivnosti i odgovornsti Priprema I dostavlja detaljne tromesečne izveštaje za Odbr NKRM-le o sprovođenju mera u rudarskom inspektoratu.
Ime i Adresa poslodavca Musa Shabani-Predsednik Odbora
Vrsta biznisa ili sektor Glavni inspektor rudnika
Obrazovanje I obuka
Datum 29.09.2011
Kvalifikacioni naziv Magistar Tehničkih Nauka
Glavni predmeti / pokrivene stručne veštine U oblasti Rudarstva

Smer:Geologija-Rudarstvo

Naziv I vrsta organizacije koja pruža obrazovanje I obuku Universitet u Prištini-Rudasko-Metalurški Fakultet – Mitrovica
 
Datum kualifikacije 21.06.1995
Naziv kvalifikacije Diplomirani Inženjer Rudarstva
Glavni predmeti / stručne veštine pokriveni Ventilacija rudnika,Transport,Pripremanje rudarskih Minerala, Rudarski dizajn….
Nazv I vrsta organizacije koja pruža obrazovanje I obuku Universitet u Prištini-Rudarsko- Metalurški Fakultet –Mitrovica
 
Priprema i profesionalne veštine

 

Strani jezik  
Samo-ocenjivanje Razumevanje U Govoru U Pisanju
Evriopski nivo (*) Slušanje Qitanje Interaktivni govor Govor
Engleski Jezik B2 C1 C1 B2 C1
Srbo-Hrvatski Jezik C2 C2 C1 B2 C1
 
Socialne veštine Realni timski rad

Brza prilagodba okruzima i različitim aktivnostima na osnovu mog iskustva i rada do sada

 

Organizacione veštine u Rešavanje problema na osnovu učešća mnogih projekta I organizacije rada.

 

Priprema I tehničke veštine Projektno planiranje, rokovodilac projekta, implementacije procedure nabavke za potrebe proizvodnje

 

Priprema i veštine u Računaru Srednje računarske veštine, dovoljna upotreba MS Office software (ECDL Certificates), napredna komunikacija sa e-mail…..
Vozačka dozvola B, B1,BE
Dodatna informacija Aktivni I dobrovoljni davalac krvi, grupa AB Rh+