Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4599
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\’ —
Vizitor

I0CSVQjH’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —