Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4608
1 waitfor delay ’0:0:15’ —
Vizitor

-1 OR 2+10-10-1=0+0+0+1