Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4617
1 waitfor delay ’0:0:15’ —
Vizitor

zUkAZsai’ OR 842=(SELECT 842 FROM PG_SLEEP(15))–