Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4625
1 waitfor delay \’0:0:15\’ —
Vizitor

555 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (893=893) THEN 1 ELSE 0x28 END)) —