Përgjigjuni Te: Mr.

#4786
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

aEZWRDJU’ OR 222=(SELECT 222 FROM PG_SLEEP(15))–