Përgjigjuni Te: Mr.

#4850
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 366=(SELECT 366 FROM PG_SLEEP(15))–