Përgjigjuni Te: Mr.

#4886
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

UJMiwfXP’ OR 624=(SELECT 624 FROM PG_SLEEP(15))–