Përgjigjuni Te: Mr.

#4912
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

wnEqmfNE’); waitfor delay ‘0:0:15’ —