Përgjigjuni Te: Mr.

#4913
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 530=(SELECT 530 FROM PG_SLEEP(15))–