Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4931
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

ms3gF2fU’; waitfor delay ‘0:0:15’ —