Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4935
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 864=(SELECT 864 FROM PG_SLEEP(15))–